Farger

Nytt navn krever ny logo

360 Grader Produktdesign har skiftet kommersielt navn til 360DESIGN og vi jobber med utviklingen av en ny logo.

Vi er kjent i miljøet og deler av næringslivet som [Treseksti]. Derfor vil vi beholde tallet 360. Og droppe “grader”.

Vi korter ned “produktdesign” til kun “design”. Dette gjør vi for at det skal bli mer naturlig å inkludere andre typer design som f.eks. tjenestedesign/servicedesign. På denne måten gjør vi også navnet vårt mer internasjonalt.

Choices, choices

×

Comments are closed.